• Jaň goldawy 18961835558

Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

1-nji sorag: Söwda kompaniýasy ýa-da öndüriji?

J: Biz öndüriji we 7 ýyldan gowrak eksport tejribämiz bar.

2-nji sorag: Bir gapda zatlary garyşdyryp bilerinmi?MOQ näme talap edýär?

J: Hawa, garyşyk zatlary kabul edýäris, MOQ stiline bagly, adatça reňkde 100pc bolýar.

3-nji sorag: customöriteleşdirilen dizaýn ýasaýarsyňyzmy?

J: Hawa.OEM & ODM elýeterli, dizaýnyňyzy görkezip bilersiňiz, asyl nusgaňyzy bize ibermek has gowudyr.

4-nji sorag: Nusga berip bilersiňizmi?

J: Hawa, ýöne nusga tölegini almaly we alyjylar sargyt berenlerinde tölegi yzyna gaýtaryp bereris.Mysallaryňyzy DHL, UPS, Fedex, TNT, EMS we ş.m. arkaly iberip bileris, jikme-jiklikler üçin bize ýüz tutup bilersiňiz.

5-nji sorag. Töleg şertleri näme?

J: Adatça gözümizde T / T ýa-da L / C ulanýarys we adatça 30% goýum bolup, iberilmezden öň balansy töleýäris.

6-njy sorag.Getirmegiň wagty näçe?

A. Bir 40'HQ 35-40 günüň içinde gutaryp bolar, gyssagly bolsa, ara alyp maslahatlaşyp bileris.