• Jaň goldawy 18961835558

Döwrebap stil gülgüne ofis başlygy

Gysga düşündiriş:

Müşderileriň garaşylýan lezzetini kanagatlandyrmak üçin indi öndüriji, internet marketing, satuw, meýilnamalaşdyrmak, önüm öndürmek, hil gözegçiligi, gaplamak, ammar we logistika ýaly iň uly umumy hyzmatymyzy hödürlemek üçin güýçli işgärlerimiz bar, kompaniýamyzyň ýörelgesi ýokary hilli önümleri, hünär hyzmatyny we dogruçyl aragatnaşyk üpjün etmek.Friendshli dostlaryňyza uzak möhletleýin iş gatnaşyklaryny döretmek üçin synag tabşyrmagy üçin hoş geldiňiz.

“Karz esasy, müşderiler şa we hil iň gowusy” ýörelgesinde durýarys, içerde we daşary ýurtdaky ähli dostlarymyz bilen özara hyzmatdaşlyga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys we işewürligiň ajaýyp geljegini dörederis.Dünýäniň dürli künjeginden gelen dostlarymyzy biziň bilen hyzmatdaşlyk etmek we işimizi giňeltmek üçin tüýs ýürekden garşylaýarys.Önümlerimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.Goşmaça maglumat bermek isleýäris.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Ofisi bu oturgyç bilen täzeläň.Üstünden düşmeginiň öňüni almak üçin, bu oturgyç durnuklylyk üçin bäş ýyldyzly esas bilen üpjün edilendir we bäş kastor bökdençsiz hereketi goldaýar.Berkidilen oturgyç we galstuklar goşmaça rahatlyk hödürleýär, gülgüne reňk stili bolsa iş ýeriňize jan berýär.

Umumy ölçegler:44.5 "H x 26.37" W x 20.48 "D.
Berkidilen gollar goşmaça rahatlyk berýär
Oturgyçlary aňsat sazlamak, agyr iteklemekden we myşsalary rahatlandyrmakdan kömek edýär
Agramy 400 litre çenli.
Assambleýa zerur
ANSI / BIFMA ülňülerine gabat gelýär ýa-da ondan ýokary

Haryt aýratynlyklary:

Aýratynlygy: Düzülip bilinýän (beýiklik), Giňeldilip bilinýän, Aýlanýan
Useörite ulanylyşy: Ofis başlygy
Umumy ulanyş: Söwda mebelleri
Görnüşi: Ofis mebelleri
Poçta gaplamak: Y.
Arza: Öý ofisi, myhman otagy, myhmanhana, kwartira, ofis binasy, ussahana
Dizaýn stili: Döwrebap
Material: PU Leahter
Eplenen: .OK
Usuly: Executiveerine ýetiriji başlyk, göteriji oturgyç, swivel oturgyç
Gelip çykan ýeri: Jiangsu, Hytaý
Marka ady: OEM
Model belgisi: DT-C007
MOQ: 100 sany
Gaplamak: Karton

Arza

Ony ofisiňizde, ýatylýan otagyňyzda, mejlisler otagyňyzda, okuwyňyzda goýuň.Aýallar muny gowy görýärler!

Döwrebap stil gülgüne ofis oturgyjy (4)Döwrebap stil gülgüne ofis başlygy


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler