• Jaň goldawy 18961835558

PU Döwrebap Ofis Başlygy

Gysga düşündiriş:

Müşderileriň garaşylýan lezzetini kanagatlandyrmak üçin indi öndüriji, internet marketing, satuw, meýilnamalaşdyrmak, önüm öndürmek, hil gözegçiligi, gaplamak, ammar we logistika ýaly iň uly umumy hyzmatymyzy hödürlemek üçin güýçli işgärlerimiz bar, kompaniýamyzyň ýörelgesi ýokary hilli önümleri, hünär hyzmatyny we dogruçyl aragatnaşyk üpjün etmek.Friendshli dostlaryňyza uzak möhletleýin iş gatnaşyklaryny döretmek üçin synag tabşyrmagy üçin hoş geldiňiz.

“Karz esasy, müşderiler şa we hil iň gowusy” ýörelgesinde durýarys, içerde we daşary ýurtdaky ähli dostlarymyz bilen özara hyzmatdaşlyga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys we işewürligiň ajaýyp geljegini dörederis.Dünýäniň dürli künjeginden gelen dostlarymyzy biziň bilen hyzmatdaşlyk etmek we işimizi giňeltmek üçin tüýs ýürekden garşylaýarys.Önümlerimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.Goşmaça maglumat bermek isleýäris.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Bu gyzgyn satuw ofis oturgyjy bilen stoluňyza çakylyk beriň.Güýçli agaç çarçuwasy güýç we durnuklylyk üpjün edýär, PU deri materiallary bolsa stil we aňsat hyzmat edýär.Egremek mehanizmi we swivel funksiýasy oturmak we köptaraply oturgyç burçlaryny goldaýar.

Oturgyjyň umumy ölçegleri: 26.38 "H x 20.47" W x 44.5 "D.
Agramy 400 kilo çenli goldamak üçin synag edildi.
Ergonomiki arka görnüşi dogry duruşyňyzy saklamaga mümkinçilik berýär.
ANSI / BIFMA öndürijilik standartlaryna gabat gelýär we / ýa-da ondan ýokary.

Haryt aýratynlyklary:

Aýratynlygy: Düzülip bilinýän (beýiklik), Giňeldilip bilinýän, Aýlanýan
Poçta gaplamak: Y.
Dizaýn stili: Döwrebap
Material: sintetiki deri
Usuly: Executiveerine ýetiriji başlyk, göteriji oturgyç, swivel oturgyç
Marka ady: OEM
Model belgisi: DT-C001
Funksiýa 360 Swivel / Boýy sazlamak
Reňk: Custöriteleşdirilen reňk
Armrest: Baglanyşyk Armrest
Ulanylyşy: Öý ofisiniň enjamlary
Gaplamak: Karton
Deri: PU + PVC
Arza:
Öý ofisi, myhman otagy, ýatylýan otag, myhmanhana, kwartira, ofis binasy, hassahana, mekdep, ussahana we başgalar
Eplenen: .OK
Gelip çykan ýeri: Jiangsu, Hytaý

Arza:

Ony ofisde, okuwda, baş müdiriň otagynda, mejlisler otagynda goýuň.

PU-Modern-Office-başlyk PU Döwrebap Ofis Başlygy2

PU-Modern-Office-oturgyç3

Önümleriň ululygy

sizeimh

sieimg

önümiň jikme-jiklikleri

önümiň jikme-jiklikleri2 (2) önümiň jikme-jiklikleri2 (1)


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler