• Jaň goldawy 18961835558

Demirgazyk ýokary oturgyç tegelek oturgyç oturgyç

Gysga düşündiriş:

Müşderileriň garaşylýan lezzetini kanagatlandyrmak üçin indi öndüriji, internet marketing, satuw, meýilnamalaşdyrmak, önüm öndürmek, hil gözegçiligi, gaplamak, ammar we logistika ýaly iň uly umumy hyzmatymyzy hödürlemek üçin güýçli işgärlerimiz bar, kompaniýamyzyň ýörelgesi ýokary hilli önümleri, hünär hyzmatyny we dogruçyl aragatnaşyk üpjün etmek.Friendshli dostlaryňyza uzak möhletleýin iş gatnaşyklaryny döretmek üçin synag tabşyrmagy üçin hoş geldiňiz.

“Karz esasy, müşderiler şa we hil iň gowusy” ýörelgesinde durýarys, içerde we daşary ýurtdaky ähli dostlarymyz bilen özara hyzmatdaşlyga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys we işewürligiň ajaýyp geljegini dörederis.Dünýäniň dürli künjeginden gelen dostlarymyzy biziň bilen hyzmatdaşlyk etmek we işimizi giňeltmek üçin tüýs ýürekden garşylaýarys.Önümlerimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.Goşmaça maglumat bermek isleýäris.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çalt maglumatlar:

Aýratynlyk: Toplamak
Useörite ulanylyşy: Nahar oturgyjy
Umumy ulanyş: Öý mebelleri
Görnüşi: Naharhana mebeli
Programma: Aşhana, öý ofisi, myhman otagy, naharhana
Dizaýn stili: Döwrebap
Material: Plastik
Eplenen: .OK
Gelip çykan ýeri: Hytaý
Marka ady: OEM
Model belgisi: DT-C020
Mebel funksiýasy: Nahar otagy toplumy
Ulanylyşy: myhmanhana, restoran, .banquet.
Reňk: Custöriteleşdirilen reňk
MOQ: 100 sany
Dizaýn: Hususylaşdyrma hyzmaty hoş geldiňiz
Aýak: Plastik aýak
Çarçuwaly: Plastiki çarçuwa

Oturgyjymyz çeýe ýokary hilli plastmassadan ýasalýar, döwmek aňsat däl.
Güýçli göterijilik ukyby, ulular tarapyndan ulanylyp bilner, gaty çydamly we amaly.
Easyeňil dükan üçin amatly, köp ýeri tygşytlap biler.
Naharhana, hammam, aşhana, myhman otagy, ofis we ş.m. ýaly köp ýerlerde giňden ulanylýar.

Nordic Polat Stool uly ýaşly öý moda nahar saçagy ýokary oturgyç 2 Nordic Polat Stool uly ýaşly öý moda nahar saçagy ýokary oturgyç (3) Demirgazyk polat stoly uly ýaşly öý moda nahar saçagy ýokary oturgyç (4) Nordic Polat Stool uly ýaşly öý moda nahar saçagy ýokary oturgyç (5)


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler